ค่านิยม องค์กร

ทีมงาน AK เรามีค่านิยมองค์กรที่เต็มเปี่ยมไปด้วย

ความรักในงานที่ทำ การสร้างนวัตกรรมใหม่ ความซื่อสัตย์ต่องานที่ทำ
และความเอาใจใส่ในการบริการ

เราเชื่อมั่นในพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ที่ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น และการออกแบบจากทีมงานที่ ชำนาญการ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดกับทางลูกค้า

 

สินค้า & และบริการ

บริการ
  • งานออกแบบทางวิศวกรรม
  • งานติดตั้งและก่อสร้าง
  • การบำรุงรักษา
  • การอบรมในการใช้ระบบ
งานออกแบบทางวิศกรรม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ และลดเวลาในการวิเคราะห์ที่แม่นยำ

งานติดตั้งและงานก่อสร้าง

การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์จำเป็นต้องมีคู่มือการติดตั้ง

งานซ่อมบำรุง

ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ Solar Bot ที่มีประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการล้างแผง

ฟรี ให้คำปรึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านช่องทางนี้ !

099-4659532
sale1@akkeenergy.com
สำรวจหน้างานเพื่อออกแบบตามความเหมาะสมของโครงการ

 

รายงานวิเคราะห์ผลการลงทุน

 

การออกแบบทางวิศวกรรม

 

การติดตั้งและการจัดหาอุปกรณ์

 

การทดสอบและการเชื่อมขนานไฟ

 

การบำรุงรักษา

.

การอบรมและให้คำปรึกษาด้านพลังงานทดแทน